System PRESKPOL

System PRESKPOL jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym w miejscach, gdzie występują wymienione poniżej warunki:

zabudowa jednorodzinna i zagrodowa

tereny płaskie lub zróżnicowane wysokościowo o niekorzystnych spadkach

obszary o wysokim poziomie wód gruntowych

rejony objęte szczególną ochroną środowiska naturalnego

tereny o wysokim poziomie wyposażenia w infrastrukturę (drogi, chodniki, sieci, itp.)

miejsca niekorzystne z innych powodów dla rozwiązań konwencjonalnych

Prezentacja


Przedstawiamy krótką animację, która wyjaśnia istotę działania ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej systemu PRESKPOL.

video

System kanalizacji ciśnieniowej
PRESKPOL

Wybrane elementy urządzenia pompowego dla systemu kanalizacji ciśnieniowej PRESKPOL


stator i rotor

gniazdo sprzęgła i sprzęgło

rozdrabniacz

zawór ciśnieniowy z tuleją kołnierzową

zawór zwrotny

szafka automatyki sterującej

wyłączniki pływakowe

zestaw pompowy- wersja I

zestaw pompowy- wersja II


external
external
external
external
external