Realizacje

System ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej PRESKPOL jest stosowany w układach „czysto” ciśnieniowych, jak i mieszanych: z grawitacyjnym i tłocznym. Wynika to z różnorodności warunków miejscowych, dla których system PRESKPOL uznano za najkorzystniejsze rozwiązanie (dla całej inwestycji lub jej części).

Realizowane są układy ciśnieniowe o zróżnicowanej wielkości – od kilku do ponad tysiąca urządzeń pompowych współpracujących w jednej wspólnej sieci. Wieloletnie doświadczenia eksploatacyjne potwierdzają słuszność dokonanych wyborów.

Mapa naszych realizacji


Mapa Polski przedstawiająca ilości urządzeń pompowych PRESKPOL zainstalowanych w poszczególnych województwach


external
external
external
external
external