Dla inwestorów

System ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej PRESKPOL jest rozwiązaniem transportu ścieków korzystnym dla różnorodnych warunków, bardzo często spotykanych przy zabudowie zagrodowej lub jednorodzinnej.

Dotychczasowe realizacje wskazują, że system PRESKPOL spełnia oczekiwania inwestorów i użytkowników w warunkach, gdzie został zastosowany.

Podstawowe zalety systemu to:

niskie koszty na etapie inwestycji i eksploatacji

możliwość organizacji miejscowego serwisu

mała uciążliwość dla mieszkańców w czasie realizacji inwestycji

długoletnia sprawność urządzeń

gwarantowana szczelność układu kanalizacyjnego

zabezpieczenie sieci przed napływem wód opadowych


external
external
external
external
external