Masz pytania? Skontaktuj się z nami...

Nasze Biuro

Adres: ul. Łódzka 34a, 05-870 Bramki, gm. Błonie

Telefon: +48 (22) 731 99 71 lub 72

Fax: +48 (22) 731 99 73

E-mail: poczta@preskpol.pl

PRESKPOL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 165.000 PLN

Santander Bank Polska S.A.,
nr konta: 53 1090 1014 0000 0001 3270 1478