System PRESKPOL - przyjazny dla środowiska

System ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej PRESKPOL jest polecany w miejscach podlegających szczególnej ochronie środowiska naturalnego.
Z uwagi na zastosowane materiały i przyjęte technologie wykonania, sieć ciśnieniowa wraz z przepompowniami przydomowymi gwarantują całkowitą szczelność układu. Nie jest możliwe wystąpienie zjawiska zarówno infiltracji jak i eksfiltracji.


external
external
external
external
external