Srodowisko GORA

Środowisko

System ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej PRESKPOL jest polecany w miejscach podlegających szczególnej ochronie środowiska naturalnego.
Z uwagi na zastosowane materiały i przyjęte technologie wykonania sieć ciśnieniowa wraz z przepompowniami przydomowymi gwarantują całkowitą szczelność układu. Nie jest możliwe wystąpienie zjawiska zarówno infiltracji jak i eksfiltracji.