Dla inwestorow GORA

Dla inwestorów

System ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej PRESKPOL jest rozwiązaniem transportu ścieków szczególnie korzystnym dla różnorodnych warunków, bardzo często spotykanych przy zabudowie zagrodowej lub jednorodzinnej.

Dotychczasowe realizacje wskazują, że system PRESKPOL spełnia oczekiwania inwestorów i użytkowników w warunkach, gdzie został zastosowany.

Podstawowe zalety systemu to:

  • niskie koszty na etapie inwestycji i eksploatacji
  • możliwość organizacji miejscowego serwisu
  • mała uciążliwość dla mieszkańców w czasie realizacji inwestycji
  • długoletnia sprawność urządzeń
  • gwarantowana szczelność układu kanalizacyjnego
  • zabezpieczenie sieci przed napływem wód opadowych