System PRESKPOL

prezentacjaszczegolydo pobrania

Szczegóły

Stator i rotor    /    Sprzęgło i gniazdo sprzęgła

DSC 1691x mont DSC 1690x mont

 

Rozdrabniacz   /   Zawór ciśnieniowy z tuleją kołnierzową

preskpol 6 mont DSC 1648x mont

Zawór zwrotny    /    Szafka automatyki sterującej

DSC 1669x mont DSC 1725x mont

Zestaw pompowy - wersja I i wersja II

DSC 1702x mont DSC 1711x mont