System PRESKPOL

prezentacjaszczegolydo pobrania

System PRESKPOL - kanalizacja ciśnieniowa

System PRESKPOL jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym w miejscach, gdzie występują wymienione poniżej warunki:

  • zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
  • tereny płaskie lub zróżnicowane wysokościowo o niekorzystnych spadkach
  • obszary o wysokim poziomie wód gruntowych
  • rejony objęte szczególną ochroną środowiska naturalnego
  • tereny o wysokim poziomie wyposażenia w infrastrukturę (drogi, chodniki, sieci, itp.)
  • miejsca niekorzystne z innych powodów dla rozwiązań konwencjonalnych