Serwis pomp wyporowych Preskpol

Serwis pomp wyporowych

Bezawaryjna praca urządzeń pompowych i koszty eksploatacji są dla użytkowników kanalizacji ciśnieniowej najważniejszymi elementami. W kilkudziesięciu gminach na terenie Polski działają systemy kanalizacji ciśnieniowej Preskpol, gdzie w każdym z nich pracuje ponad 500 urządzeń pompowych. Biorąc pod uwagę agresywne środowisko, w jakim te urządzenia pracują oraz okres ich eksploatacji (najstarsze pracują od 1996 roku), szczególnego znaczenia nabiera bezawaryjna i wieloletnia sprawność elementów pompowni oraz organizacja serwisu. Dlatego też szczególną wagę przywiązujemy do dostępności i jakości usług serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych). Na terenie gminy, gdzie realizowana jest inwestycja z zastosowaniem urządzeń pompowych Preskpol, tworzymy we współpracy z miejscowym eksploatatorem punkt serwisowy.

Decyduje to o:

  • poczuciu bezpieczeństwa użytkowników kanalizacji,
  • czasie realizacji usługi serwisowej,
  • bezkonkurencyjnie niskich kosztach eksploatacji.

serwis pomp wyporowych


Serwis pomp wyporowych naszej produkcji (i pozostałych elementów urządzenia pompowego) jest wykonywany przez wysokowykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie są wzbogacane na cyklicznych szkoleniach organizowanych przez Preskpol. Każdy z serwisantów jest wyposażony w niezbędny zestaw części tak, aby mógł rozwiązać każdy problem, z którym może się zetknąć w swojej pracy. Rozwiązania techniczne zastosowane w pompowni przydomowej Preskpol pozwalają na skuteczne działania serwisantów przeszkolonych i uprawnionych przez Preskpol, wyposażonych w niezbędne oryginalne części zamienne. Konstrukcja pomp wyporowych produkcji Preskpol umożliwia ich naprawę w miejscu zainstalowania lub w warunkach warsztatowych, przy wyposażeniu posiadanym przez każdego z uprawnionych serwisantów.

Nasze 20-letnie doświadczenia w produkcji i eksploatacji przepompowni przydomowych jednoznacznie wskazują na podstawy naszej wiodącej pozycji na rynku:

  • bardzo dobra współpraca z jednostkami eksploatującymi nasze urządzenia pompowe
  • wysoki poziom usług serwisowych przy konkurencyjnie niskich cenach

Organizacja serwisu pomp wyporowych w sposób opracowany, wdrożony i rozwijany sukcesywnie przez Preskpol potwierdza w praktyce spełnienie oczekiwań użytkowników.